Strona główna  |  Mapa strony  |  Kontakt
szukaj:

Księgi rachunkowe

 Księgi rachunkowe - pełna księgowość.

 

       Zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są spółki cywilne osób fizycznych, a także osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spóldzielnie socjalne, których przychody netto w poprzenim roku podatkowym przekroczyły wartość 1 200 000 euro. Natomiast niezależnie od przychodu księgi rachunkowe zobowiązane są prowadzić spółki handlowe, osobowe i kapitałowe.

 

       Ustawa o rachunkowości nakłada wiele obowiazków i ograniczeń na podmiot zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Spółka taka musi posiadać dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości i plan kont oraz ma obowiązek dokładnego ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych, nalezności i zobowiazań oraz prowadzenia szczegółowej ewidencji dotyczącej wszystkich obszarów działalności firmy. 

 

      Zaletą takiego sposobu prowadzenia księgowości jest na pewno to, że zapisując operacje na kontach księgowych otrzymujemy dokładny obraz prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności stanu finansów firmy, jak również możliwość bieżącego monitorowania stanów zapasów, należności, zobowiązań oraz wzajemnych stosunków tych wielkości. W ten sposób łatwiej jest podejmować decyzje dotyczące firmy, jej rozwoju czy też problemów. Niestety jej sformalizowanie powoduje że prowadzenie ksiąg rachunkowych jest procesem skomplikowanym i czasochłonnym.

 

Nasze usługi w tym zakresie to:

 

 • prowadzenie księgi głównwj i pomocniczych,
 • sprawdzanie zgodności dokumentów źrodłowych z ustawą o rachunkowości i ich dekretacja,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, sporządzanie deklaracji VAT-7,
 • prowadzenie rejestru VAT-UE, sporzadzenie deklaracji rozliczeniowej VAT-UE, 
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald,
 • sporządzanie sprawozdań rocznych,
 • rozliczenie podatku dochodowego CIT i PIT,
 • elektroniczne wysłanie wszystkich deklaracji do US i ZUS,
 • przygotowanie przelewów na poszczególne podatki,
 • monitorowanie i windykacje należności,
 • rozliczenie kadrowo-płacowe (zobacz szczegóły) - kadry i płace
 • udostępnienie wszelkich wydruków w panelu klienta,
 • świadczenie innych usług uzgodnionych z klientem.

 

 Negocjuj warunki umowy !!!

  FORMULARZ ZAPYTANIA O CENĘ

 

 

 

Data modyfikacji: 03.05.2012
Copyright © 2012-2024 Biuro Rachunkowe GFIN | All Rights Reserved.
Zadaj pytanie on-line