Strona główna  |  Mapa strony  |  Kontakt
szukaj:

Kadry i płace

Kadry i płace - te obowiązki powierz nam.

 

       Zakres obowiązków pracodawcy w tym zakresie jest bardzo szeroki i dlatego warto powierzyć te obowiązki pracownikom biura rachunkowego. Z faktu zatrudnienia pracowników pracodawca jest zobligowany przepisami prawa pracy do sporządzania umów o pracę, umów cywilno-prawnych, prowadzenia akt osobowych pracowników, sporządzania świadectw pracy i wiele innych dokumentów związanych z zatrudnieniem, jak chociażby sporządzanie regulaminu pracy i wynagradzania.

 

       Niemałym zadaniem dla pracodawcy są również czynności związane z naliczaniem wynagrodzeń dla pracowników oraz obowiązki wynikajace z ubezpieczeń społecznych, a więc w szczególności ustalania praw do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wysokości tych świadczeń, a także rozliczeń i deklaracji ZUS.

 

       Dlatego warto w tym zakresie skorzystać z usług outsourcingu kadrowo-płacowego proponowanego przez nasze biuro.

 

Nasze usługi w tym zakresie:

 

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej, a w szczególności umów o pracę, umów cywilno-prawnych, zmian umowy, wypowiedzeń, a także świadectw pracy,
 • bieżące doradztwo na temat form zatrudnienie, rodzajów umów, treści umów o pracę i wszelkimi sprawami zwiazanymi z zatrudnieniem,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy i urlopów pracowników,
 • sporządzanie zestawień i raportów kadrowych koniecznych dla bieżącego zarządzania firma w uzgodnieniu z klientem,
 • sporządzanie listy płac i odcinków płacowych dla każdego pracownika,
 • sporządzanie karty wynagrodzeń,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla kazdego pracownika,
 • sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczna do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych, składek pracowników klienta,
 • obliczanie i sporządzanie comiesięcznych i rocznych deklaracji PIT,
 • reprezentowanie klienta przed ZUS,
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników,
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 • bieżąca współpraca z klientem w zakresie objętym umową,
 • świadczenie innych usług uzgodnionych z klientem.

 

  Negocjuj warunki umowy !!!

   FORMULARZ ZAPYTANIA O CENĘ

 

 

Data modyfikacji: 27.04.2012
Copyright © 2012-2024 Biuro Rachunkowe GFIN | All Rights Reserved.
Zadaj pytanie on-line